ที่ใส่ไม้จิ้มฟันประดับลวดลายไทย สวยงาม หรูหรา เหมาะเป็นของฝาก ของที่ระลึกและของตกแต่งบ้าน

ที่ใส่ไม้จิ้มฟันประดับลวดลายไทย สวยงาม หรูหรา เหมาะเป็นของฝาก ของที่ระลึกและของตกแต่งบ้าน