หวีกระจกลวดลายสวยงามใช้เป็นของใช้ หรือของประดับตกแต่งบ้าน ของฝาก ของที่ระลึก

หวีกระจกลวดลายสวยงามใช้เป็นของใช้ หรือของประดับตกแต่งบ้าน ของฝาก ของที่ระลึก