นาฬิกาพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงราชินี ใช้เป็นของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก

นาฬิกาพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงราชินี ใช้เป็นของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก