นาฬิกาพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ใช้เป็นของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก

นาฬิกาพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ใช้เป็นของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก